Veelgestelde vragen

Word ik tijdens het volgen van de Classic track als student beschouwd?
Neen, je bent werknemer, aangezien je met TUI fly een arbeidsovereenkomst aangaat.

Over welk diploma moet ik beschikken alvorens ik me kandidaat kan stellen?

  • Kandidaten die een opleiding gevolgd hebben in België, moeten minstens over een TSO-diploma beschikken.
  • Kandidaten die een opleiding gevolgd hebben in Nederland, moeten minstens over een HAVO-diploma beschikken.

Vanaf welke leeftijd kan ik me kandidaat stellen voor het programma?
Je moet 18 jaar zijn (of 18 jaar worden) in het jaar dat je aan de opleiding begint. Als je start in een Classic Track, moet je 18 jaar zijn van zodra je start met de opleiding in september 2020.

Kan ik de opleiding volgen als ik een gezin heb?
De keuze is aan de kandidaat zelf, maar weet dat de opleiding erg intensief is en daarom mogelijk moeilijk combineerbaar met een gezinsleven.

Kan ik me kandidaat stellen indien ik niet over een Europees paspoort beschik?
Je moet een EU-onderdaan zijn om te kunnen starten; is dit niet het geval, dan moet je beschikken over een werkvisum.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Na het bekijken van de CV’s, volgt een telefonische screening. Indien die positief verloopt, volgen de competentietesten, behendigheidstesten, een interview en tot slot is er de jurydag.

Voorziet TUI fly huisvesting?
Neen, de kandidaat dient hierin zelf te voorzien.

Wat is de verloning bij de Classic track?
Je ontvangt een marktconforme verloning voor de functie.

Hoe ziet de verdeling classroom training en zelfstudie eruit?

  • +/- 500u distance learning (Computer Based Training)
  • +/- 200u classroom training en examens
  • +/- 70u observatievluchten (+/- 10 vluchten)

Kan ik de opleiding volgen indien ik een bril moet dragen?
Ja, maar je zicht moet beter zijn dan -4/+3. Kandidaten die kleurenblind zijn komen helaas niet in aanmerking voor deze functie.

Kan ik toegelaten worden zonder een EU certificaat van de Engelse kennis?
Ja, je taalvaardigheden zullen door de recruiters worden getest. Het is weliswaar erg belangrijk dat je een goede kennis Engels hebt, aangezien dat de luchtvaarttaal is en aangezien al je theorie in het Engels wordt gegeven.

Op welke toestellen leer ik vliegen?
Eerst start je op een Robin DR400 Ecoflyer te Sint-Truiden. Nadien, verder in je studies, krijg je een type rating op Boeing 737.

Heb ik een zorgverzekering of ziekteverzekering nodig?
Ja, dit moet je zelf voorzien in het land van domicilie.

Moet ik zelf mijn medisch onderzoek regelen?
Ja, je dient dit te regelen voor je aan de opleiding begint. Van zodra je een positieve selectie hebt doorlopen, moet je een afspraak maken want er is enige wachttijd. TUI fly maakt geen uitzonderingen hierin, je moet dit tijdig in orde brengen. Meer informatie over het medisch onderzoek kan je krijgen via de recruiters.

Waarom moet ik me voor de start van de opleiding inenten tegen gele koorts?
Omdat onze vluchtroutes langs landen kunnen gaan waar er een groter risico op gele koorts bestaat, vragen we alle Flight Crew zich preventief in te enten tegen gele koorts. Dit is een absolute verplichting om te kunnen deelnemen aan het MPL-programma. De gele koorts inenting kan je regelen via het Subtropisch Instituut te Antwerpen, maar kan ook regionaal.  Een gele koorts inenting beschermt je levenslang. De kostprijs ligt rond 45 euro.